Gjør opp for utslippene dine i 2023!
Clean Air Task Force

Jørgen Ljønes is raising money for Clean Air Task Force.

NOK 2,786

Raised

NOK 15,000

Goal

FUNDRAISER

Gjør opp for utslippene dine i 2023!

2023 er omme og det er tid for å gjøre opp for utslippene mine ved å støtte en av de mest effektive klimaorganisasjonene jeg kjenner til. Jeg teller mine flyreiser i 2023 og legger til et dobbelt gjennomsnittlig utslipp for en nordmann for å være på den sikre siden. I år blir det 223 kr.

Vi i Vesten bidrar klart mest til globale klimaendringer og vi har det beste utgangspunktet for å gjøre noe med saken. Vi bør alle kutte personlige utslipp og samtidig påvirke politikerne til å raskere komme over til lavutslippssamfunnet. Selv de mest klimavennlige av oss klarer så langt ikke unngå å slippe ut noen tonn CO2-ekvivalenter per år.

Gjennomsnittsnordmannen slapp ut 7.6 tonn CO2-ekvivalenter i 2021, så det bruker jeg som et estimat for 2023. Kilden er Norsk Klimastiftelse (https://energiogklima.no/klimavakten/utslipp-per-innbygger). "Norge slapp i 2021 ut 7,6 tonn CO2 per innbygger. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. India, der utslippene har økt betydelig det siste tiåret, slipper fortsatt «bare» ut 1,9 tonn per innbygger."

Så kan du velge å legge til eller trekke fra om du mer eller mindre enn gjennomsnittet spiser kjøtt, reiser fossilt eller forbruker ting.

For eksempel vil en flytur tur/retur Oslo-Trondheim omtrent føre til 0.1 CO2eq per passasjer, mens en langtur Oslo-Istanbul fører til 0.7 CO2eq. Så kan du gange opp med dine flyturer for å finne samlet utslipp fra flyturene dine.

Clean Air Task Force er anbefalt av Founders Pledge som en av organisasjonene som mest kostnadseffektivt kan forhindre utslipp av klimagasser. For bare 10kr kan de forhindre at ett tonn CO2-ekvivalenter blir sluppet ut (se hvordan jeg regner ut dette under*). Det betyr at en gjennomsnittsnordmann kan donere 76kr for å gjøre opp for sine utslipp, eller du kan doble det til 152kr for å være på den sikre siden - eller tenk at du gjør opp for en som ikke kommer til å gjøre det selv. Det er overraskende billig å gjøre opp for seg på marginen.

Gjør opp for deg ved å donere til denne innsamlingen, og oppfordre venner å familie til å gjøre det samme! Å redusere utslipp og endre politikken er topp og helt avgjørende, men enn så lenge er ikke systemet helt uten utslipp og vi er ikke perfekte, så da kan vi hjelpe på ved å gjøre opp for oss.

Clean Air Task Force er en amerikansk organisasjon som jobber for å redusere utslipp gjennom forskning, politiske kampanjer og samarbeid med privat sektor. Siden 1996 har de redusert utslipp fra kullkraftverk ved å stenge gamle anlegg og kjempe for at nye ikke blir bygget. De har svært gode skussmål og kan vise til grundige analyser av eget arbeid som viser effekten av arbeidet deres. www.catf.us

* Fra Founders Pledge sine analyser av CATF sin kostnadseffektivitet estimerer de deres cost-per-co2-equivalent-averted til $0.29 [KI $0.03 - $5.50] som tilsvarer 3,0 kr [KI 0,31 kr - 56,6 kr]. Jeg bruker 10 kr/CO2eq som et konservativt-ish estimat.

Uavhengig kilder til Clean Air Task Force sin kostnadseffektivitet: https://www.founderspledge.com/research/clean-air-task-force

https://forum.effectivealtruism.org/posts/yhKnbcX6YmTgLpfwJ/climate-change-donation-recommendations#Clean_Air_Task_Force__CATF_

Jeg brukte utslippskalkulatoren for flyreiser her:
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx

Organiser
Organiser

Jørgen Ljønes

Jeg bruker hvert år å organisere en innsamling til en effektiv klimaorganisasjon for å gjøre det enkelt for folk å gi en slant for å gjøre opp for egne utslipp året før. Tidligere har jeg holdt disse direkte på Facebook, men CATF støtter ikke lenger innsamlinger der dessverre. Så i år tar jeg i bruk løsningen til Giving What We Can.

Raising for:

Clean Air Task Force
Clean Air Task Force

Climate Research & Advocacy

The Clean Air Task Force (CATF) is an international nonprofit that promotes technical and policy change for the climate. CATF values pragmatism and believes all promising options should be explored to prevent catastrophic climate change.